Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ
SuperUser Account 812

Khoa dược hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, khoa Dược đã góp phần nâng cao chất lượng khám – chữa bệnh của bệnh viện. Khoa có 8 cán bộ, nhân viên, trong đó có 3 dược sĩ có trình độ Đai học; 1dược sĩ cao đẳng và 4 dược sĩ trung học. Nhân viên trong khoa có tuổi đời còn trẻ, có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình trong công tác, tận tụy với công việc, chịu khó học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Khoa Dược luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Ban giám đốc giao cho.

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Dược là nghiệp vụ, thống kê Dược, dược chính; Kho và cấp phát thuốc nội – ngoại trú; Nhà thuốc bệnh viện. Nhân viên của khoa luôn thực hiện nội qui, qui định của bệnh viện, các qui chế chuyên môn. Trong năm qua, Khoa Dược đã tập trung Sửa đổi, bổ sung, xây dựng danh mục thuốc dùng trong bệnh viện năm 2020 thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT;  Tổ chức thực hiện cung ứng thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung của Sở Y tế Hà Nội, Thầu Quốc gia. Khoa định kì đi kiểm tra tủ trực cấp cứu các khoa phòng, thường xuyên nhắc nhở các khoa về cách sắp xếp, bảo quản thuốc theo đúng qui chế, chú ý đến hạn dùng của thuốc. Đồng thời khoa kiểm soát việc kê đơn thuốc bảo hiểm ngoại trú hợp lí, kê đơn thuốc cho bệnh nhân BHYT theo qui định của bảo hiểm y tế và qui định của bệnh viện. Khoa thường xuyên cập nhật thông tin về lĩnh vực Dược: luật dược, qui chế, thông tư, quyết định mới nhất của Bộ y tế, của BHYT phổ biến cho các khoa, phòng liên quan. Hàng tháng khoa có kiểm kê, báo cáo số lượng - tiền sử dụng thuốc, gửi phòng KHTH, phòng kế toán.

Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, khoa Dược đã tham mưu cho HĐT&ĐT trình Giám đốc thành lập tổ quản lý sử dụng kháng sinh. Bên canh đó, khoa đã phối hợp với các phòng chức năng tiếp đoàn kiểm tra của BHXH thành phố Hà Nội,  Tổng Cục Thể dục Thể thao về thanh quyết toán và thẩm định chi phí khám chữa bệnh năm 2018 và Thanh tra Bộ VHTTDL về hoạt động năm 2017&2018 đạt kết quả tốt; Phối hợp với phòng Kế hoạch Tổng hợp tổ chức 5 lần tập huấn về sử dụng kháng sinh, kê đơn ngoại trú và sử dụng Corticoid cho cán bộ nhân viên toàn bệnh viện.

Năm 2018, Khoa đã bảo vệ thành công đề tài: “Đề tài này đã góp phần vào việc quản lýtốt các loại thuốc theo quy định của bệnh viện.

Năm 2019 Khoađang triển khai đề tài: “Phân tích các trường hợp từ chối thanh toán thuốc năm 2017 của Bảo hiểm y tế và thực trạng sử dụng thuốc năm 2018 tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Đề tài này sẽ góp phần giúp cho quyền lợi của bệnh nhân được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Trong những năm qua, khoa Dược với lực lượng nhân sự còn khiêm tốn, công việc nhiều và vô cùng áp lực nhưng  tập thể cán bộ, nhân viên khoa Dược đã  cố gắng hoạt động hiệu quả cao không kể thời gian sau giờ làm việc, ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ.  Khoa  luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Để có được thành tích trên, ngoài sự nỗ lực, nhiệt tình và tâm huyết  với công việc của cán bộ, nhân  viên trong khoa còn phải kể đến khoa đã được Ban giám đốc tin tưởng, hết sức tạo mọi điều kiện về cơ sở, vật chất và tinh thần cho khoa tổ chức công việc.

Kế hoạch và mục tiêu của khoa trong thời gian tới phấn đấu hoàn thành  tốt các kế hoạch mà Ban giám đốc đề ra. Với phương châm mà Bệnh viện Thể thao đề ra “Tất cả hướng đến sự hài lòng của người bệnh”, tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Dược sẽ cố gắng nâng cao kiến thức, đạo đức nghề nghiệp để góp phần phục vụ người bệnh được tốt nhất.

Tập huấn sử dụng kháng sinh do khoa Dược và Phòng KHTH phối hợp tổ chức

Rate article

Hiện chưa có đánh giá
Đánh giá tin bài:
Hiện chưa có đánh giá
SuperUser Account

SuperUser Account

SuperUser Account

Other posts by SuperUser Account
Contact author

Share

Print

Comment

Collapse Expand Comments (0)
You don't have permission to post comments.

Contact author

x

Categories

Back To Top