Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ
SuperUser Account 306

Thông báo Công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) và lịch thi (vòng 2) năm 2021 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, TTHLTTQG TP.HCM, TTHLTTQG Đà Nẵng, Trung tâm Doping và Y học Thể thao và Tạp chí

Thông báo số: 157/TB-HĐTTVC ngày 26/5/2021 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021, Tổng cục Thể dục thể thao về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) và lịch thi (vòng 2) năm 2021 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, Trung tâm Doping và Y học thể thao và Tạp chí Thể thao (Có file thông báo, phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm).

Tải tài liệu:

TB kq vòng 1 và lịch thi vòng 2.

Phụ lục 1 kq thi tuyển kèm thông báo

Phụ lục 2 Biều phục lục thời gian

Rate article

No rating
Rate this article:
No rating
SuperUser Account

SuperUser Account

SuperUser Account

Other posts by SuperUser Account
Contact author

Share

Print

Comment

Collapse Expand Comments (0)
You don't have permission to post comments.

Contact author

x

Categories

Back To Top