Menu
 1. GIỚI THIỆU
 2. TIN TỨC
 3. KHÁM CHỮA BỆNH
 4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
 5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
 6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
 7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
 8. VĂN BẢN NỘI BỘ
SuperUser Account 165

Thông báo Hỗ trợ xác nhận lịch cho bệnh nhân đăng ký khám

Event date: 10/22/2021 - 10/22/2023 Export event
 • Attending: 0
 • Seats: 1
 • Remaining: 1
Only registered users can register for an event. Please login or register.

Rate article

2.0
Rate this article:
2.0
SuperUser Account

SuperUser Account

SuperUser Account

Other posts by SuperUser Account
Contact author

Share

Print

Comment

Collapse Expand Comments (0)
You don't have permission to post comments.

Contact author

x

Categories

Back To Top