Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ
SuperUser Account 165

Thông báo tạm dừng công tác khám chữa bệnh dịch vụ yêu cầu Thứ bảy

Căn cứ vào thực tế nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân trong tình hình diễn biến mới của dịch COVID-19; Thực hiện chủ trưởng của lãnh đạo Bệnh viện từ ngày 04/08/2021, Bệnh viện Thể thao Việt Nam sẽ tạm dừng công tác khám chữa bệnh dịch vụ yêu cầu vào Thứ bảy cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Người bệnh và người nhà lưu ý đến khám vào các ngày từ Thứ hai đến Thứ sáu trong tuần, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K và hướng dẫn của Bệnh viện về biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Mọi thông tin chi tiết Quý khách hàng và người bệnh vui lòng liên hệ số điện thoại: 0359913856 - 02437855188 (máy lẻ 325 - 115).

Rate article

No rating
Rate this article:
No rating
SuperUser Account

SuperUser Account

SuperUser Account

Other posts by SuperUser Account
Contact author

Share

Print

Comment

Collapse Expand Comments (0)
You don't have permission to post comments.

Contact author

x

Categories

Back To Top