Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ
SuperUser Account 188

Thông báo về việc đấu giá lần 2 lô thiết bị y tế cũ hỏng, thanh lý năm 2020

Thông báo đấu giá lần 2; Kế hoạch tổ chức đấu giá lần 2; Biên bản niêm yết thông báo đấu giá lần 2; Danh sách tài sản bán đấu giá thanh lý (Theo file đính kèm)

Tải file đính kèm tại đây:

Thông báo, Kế hoạch, biên bản niêm yết; danh sách tài sản bán đấu giá thanh lý

Rate article

No rating
Rate this article:
No rating
SuperUser Account

SuperUser Account

SuperUser Account

Other posts by SuperUser Account
Contact author

Share

Print

Comment

Collapse Expand Comments (0)
You don't have permission to post comments.

Contact author

x

Categories

Back To Top