Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ
SuperUser Account 358

Thông báo về việc mời các đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2020.

          Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

          Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 62/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản nhà nước.

          Thực hiện Quyết định số 273ª/QĐ-BVTTVN ngày 05 tháng 05 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện TTVN về phê duyệt giá khởi điểm của tài sản thanh lý bán đấu giá theo Chứng thư thẩm định giá số: 133ª/2021/VIV-CTTĐ của Công ty cổ phần Định giá và đầu tư Việt; với giá trị là: 12.010.000đ (Mười hai triệu không trăm mười ngàn đồng chẵn.

          Hội đồng thanh lý tài sản Bệnh viện thể thao Việt Nam thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản có đầy đủ năng lực và tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước, quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản thanh lý (Thiết bị y tế). Hồ sơ đăng ký thể hiện đầy đủ các tiêu chí theo bảng tiêu chuẩn đánh giá, kèm theo thông báo này, thời hạn nộp hồ sơ trước 16h ngày 02/06/2021.

          Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng kế toán (P.327 tầng 03 đ/c Trung).

          Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Phường Mỹ Đình 1- Quận  Nam Từ Liêm - Hà Nội..

          Thông báo này được thông báo rộng rãi tại bảng tin, và thông báo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện

Rate article

5.0
Rate this article:
5.0
SuperUser Account

SuperUser Account

SuperUser Account

Other posts by SuperUser Account
Contact author

Share

Print

Comment

Collapse Expand Comments (0)
You don't have permission to post comments.

Contact author

x

Categories

Back To Top