Menu
 1. GIỚI THIỆU
 2. TIN TỨC
 3. KHÁM CHỮA BỆNH
 4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
 5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
 6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
 7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
 8. VĂN BẢN NỘI BỘ
SuperUser Account 26

Khoa Dược

 

 

DSCKI. Lương Thị Thu Hà

Trưởng Khoa Dược

 

 

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Tổng số cán bộ: 09 cán bộ (Trong đó: 01 Dược sỹ chuyên khoa 1, 08 dược sỹ)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 1. Khoa Dược có chứng năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
 2. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ).
 3. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp pháp thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
 4. Là đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 5. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”
 6. Tổ chức pha chế thuốc, hoá chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.
 7. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 8. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 9. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đai học, Cao đẳng và Trung học về dược.
 10. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
 11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
 12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
 13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

Tập thể khoa dược

 

 

 

 

 

 

Rate article

Hiện chưa có đánh giá
Đánh giá tin bài:
Hiện chưa có đánh giá
SuperUser Account

SuperUser Account

SuperUser Account

Other posts by SuperUser Account
Contact author

Share

Print

Comment

Collapse Expand Comments (0)
You don't have permission to post comments.

Contact author

x

Categories

Back To Top