Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ
SuperUser Account 1954

Nghiệm thu đề tài “Khảo sát kiến thức phòng, chống lây HIV/AIDS của VĐV chuyên nghiệp năm 2013 tại Hà Nội”

Chiều ngày 19 tháng 06 năm 2014, Bệnh viện Thể thao Việt Nam tổ chức nghiệm thu thành công đề tài nghiêm cứu khoa học cấp cơ sở “Khảo sát kiến thức phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS của VĐV chuyên nghiệp năm 2013 tại Hà Nội” do Ts.Bs. Võ Tường Kha và Ths.Bs. Nguyễn Văn Phú làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm có 5 thành viên do TTƯT.Bs. Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Bệnh viện làm Chủ tịch hội đồng. Đề tài khoa học này được hội đồng đánh giá cao tính thực tiễn, tính cấp thiết, phương pháp nghiên cứu, bố cục và cách trình bầy logic, khoa học.

Báo cáo viên - Ths.Bs. Trần Quốc Tuấn thành viên nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài

Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một đề tài nghiên cứu xã hội học về khảo sát kiến thức phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS ở VĐV chuyên nghiệp. Đề tài đã mô tả đầy đủ các kiến thức phòng, chống lây nhiễm HIV ở vận động viên chuyên nghiệp tại Hà Nội (17 -35 tuổi) dựa trên phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã  khuyến nghị cho các huấn luyện viên, nhà quản lý thể thao, trường học phối hợp với cộng đồng và gia đình trong việc giáo dục, truyền thông để  nâng cao kiến thức,  nhận thức  phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cho vận động viên.

Hội đồng  đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu và thống nhất nghiệm thu đề tài. Kết quả của đề tài này là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo sâu hơn, để đưa ra các giải pháp phù hợp trong truyền thông cho các nhóm đối tượng cụ thể ở các bộ môn, lứa tuổi khác nhau và triển khai trên quy mô lơn hơn tại các Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia và dần dần mở rộng trên toàn quốc.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Các nhà khoa học trong Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài

Ts.Bs. Võ Tường Kha – Chủ nhiệm đề tài trả lời những câu hỏi của Hội đồng nghiệm thu

Rate article

Hiện chưa có đánh giá
Đánh giá tin bài:
Hiện chưa có đánh giá
SuperUser Account

SuperUser Account

SuperUser Account

Other posts by SuperUser Account
Contact author

Share

Print

Comment

Collapse Expand Comments (0)
You don't have permission to post comments.

Contact author

x

Categories

Back To Top