Menu
 1. GIỚI THIỆU
 2. TIN TỨC
 3. KHÁM CHỮA BỆNH
 4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
 5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
 6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
 7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
 8. VĂN BẢN NỘI BỘ
SuperUser Account 1781

Thông báo các đối tượng thực hiện test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2.

        Căn cứ vào nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam ngày 31/5/2021 về việc triển khai tăng cường xét nghiệm sàng lọc test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2. Bệnh viện Thể thao Việt Nam xin Thông báo về việc thực hiện test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 như sau:

 1. Đối tượng thực hiện test nhanh
 1. Đối tượng thực hiện test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2
 • Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đến khám chữa bệnh, khách đến làm việc, người cung cấp thực phẩm, thuốc, trang thiết bị vật tư y tế ngoài khai báo y tế đều phải test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.
 • Các đối tượng là người phục vụ, người của nhà ăn, vệ sinh công nghiệp nếu không ở lại viện thì 3 ngày/lần phải làm test nhanh.
 1. Các trường hợp được miễn xét nghiệm test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2:
 • Có kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ.
 • Có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính dưới 5 ngày.
 • Có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vác xin phòng Covid-19 hoặc sau tiêm lần 1 ít nhất 3 tuần.

(Các giấy tờ trên phải là bản gốc và kèm theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh)

 1. Đối với cán bộ nhân viên bệnh viện
 • Tất cả cán bộ, nhân viên bệnh viện không được ra khỏi Hà Nội, nếu thật sự cần thiết phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viện xem xét và quyết định.
 • Cán bộ, nhân viên đi ra ngoài Hà Nội, khi quay trở về phải thực hiện cách ly đủ 21 ngày và làm xét nghiệm RT-PCR, an toàn mới được đi làm.
 • Cán bộ, nhân viên khi hết thời gian nghỉ luân phiên phải khai báo y tế, thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, an toàn mới được đi làm.
 • Cán bộ, nhân viên khi hết thời gian nghỉ cách ly, trước khi đi làm phải tự làm xét nghiệm RT-PCR, báo cáo an toàn mới được đi làm.

Rate article

2.5
Đánh giá tin bài:
2.5
SuperUser Account

SuperUser Account

SuperUser Account

Other posts by SuperUser Account
Contact author

Share

Print

Comment

Collapse Expand Comments (0)
You don't have permission to post comments.

Contact author

x

Categories

Back To Top