Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Đảng Ủy

PGS.TS.BS. Võ Tường Kha

Bí thư Đảng uỷ Bệnh viện Thể thao Việt Nam

 

 

TS.BSCKII. Lê Thanh Tùng

Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Bí thư Chi bộ khối ngoại

 

 

BSCKII. Vũ Thị Thu Thủy

Uỷ viên BCH Đảng ủy Bệnh viện Thể thao Việt Nam

 

 

CN. Phạm Xuân Vũ

Uỷ viên BCH Đảng ủy Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Bí thư Chi bộ khối các phòng chức năng I

 

 

ThS.BS. Trần Danh Phương

Uỷ viên BCH Đảng ủy Bệnh viện Thể thao Việt Nam,

Bí thư Chi bộ khối Nội

 

 

BSCKI. Hoàng Tiến Lan

Uỷ viên BCH Đảng ủy Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Bí thư Chi bộ khối cận lâm sàng

 

 

CN. Phạm Đình Trung

Uỷ viên BCH Đảng ủy Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Bí thư Chi bộ khối các phòng chức năng II

Back To Top