Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Khoa CĐHA - TDCN - Nội soi

BSCKI. Hoàng Tiến Lan

Uỷ viên BCH Đảng uỷ; Bí thư Chi bộ khối cận lâm sàng; Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - Nội soi

Tổng số cán bộ: 14 cán bộ (Trong đó: 02 Bác sỹ chuyên khoa 1, 03 Bác sỹ, 04 Điều dưỡng, 05 kỹ thuật y)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 Khoa chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soi có chức năng tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, tổ chức thực hiện về lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soi.

- Tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch, phối hợp với các khoa, phòng, các cơ sở y tế khác tham gia tổ chức đảm bảo thực hiện kế hoạch chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soikịp thời cho các bệnh nhân, vận động viên đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện; cho các hợp đồng khám chữa bệnh bên ngoài bệnh viện.

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng nội dung, quy trình, kế hoạch tổ chức chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soi cho vận động viên và người tập luyện thể dục thể thao phục vụ công tác tuyển chọn, đánh giá trình độ luyện lập, giám định khoa học sức khỏe vận động viên và kiểm tra – giám định tình trạng sức khỏe của vận động viên theo quy định.

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, giám sát triển khai thực hiện đấu thầu mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc phục vụ công tác chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soi theo quy định.

- Định kỳ, thường xuyên kiểm tra, cập nhật, báo cáo tình trạng hoạt động của thiết bị, dụng cụ chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soi, chất lượng và độ tin cậy của các kết quả chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soivà tham mưu, đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý nếu có phát sinh.

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá an toàn bức xạ theo quy định.

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra, báo cáo việc nhập, cấp phát, sử dụngvật tư tiêu hao, hóa chất, thuốcphục vụ chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soivà các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kỹ thuật khoa học trongchẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soi; là cơ sở đào tạo thực hành lâm sàng, đào tạo thực hành của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học về xét nghiệm cho học viên toàn quốc.

- Tham gia, cử cán bộ phối hợp thường trực cấp cứu; Phối hợp với các khoa lâm sàng giải quyết các vấn đề chuyên môn, hội chẩn các trường hợp theo yêu cầu.

- Tiếp nhận những thiết bị, dụng cụ y tế, kỹ thuật cao, hóa chất, thuốcđểphục vụ chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soiđược chuyển giao từ tuyến trên hoặc thông qua hợp tác quốc tế.

- Tham gia, tổ chức công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới trong công tác tổ chức điều hành, quản lý, thực hiện chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soiphục vụ khám, điều trị bệnh, bệnhlýchuyên sâu y học thể thao.

- Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại về kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soicho cán bộ bệnh viện, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới trong công tác chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soi phục vụ khám, chữa bệnh, phục vụ y học thể thao.

- Đề xuất và thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế về kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và nội soiphục vụ khám, chữa bệnh, phục vụ y học thể dục thể thao.

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa chẩn đoán hình ảnh, quy chế an toàn bức xạ, quy chế khoa thăm dò chức năng, quy chế khoa nội soi, quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

Tập thể Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - Nội soi

Back To Top