Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Khoa Dược

 DSCKI. Lương Thị Thu Hà
Trưởng Khoa Dược

Tổng số cán bộ: 08 cán bộ (Trong đó: 01 Dược sỹ chuyên khoa 1, 07 dược sỹ)
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
- Tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch, tham gia, theo dõi, giám sát quản lý kinh phí, cung ứng thuốc – thực phẩm chức năng, hóa chất, sinh phẩm bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu khám, điều trị, thử nghiệm lâm và các yêu cầu phòng chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
- Quản lý, theo dõi, kiểm tra, báo cáo việc nhập, cấp phát, sử dụngthuốc – thực phẩm chức năng, hóa chất, sinh phẩmphục vụ cho khám, chữa bệnh, phòng dịch và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu.
- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
- Tổ chức pha, bào chế thuốc thuốc y học cổ truyền, hóa chất sát khuẩn, nước cất khi có yêu cầu.
- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, hướng dẫn, tư vấn về sử dụng thuốc – thực phẩm chức năng, hóa chất sinh phẩm cho các khoa, phòng; tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc - thực phẩm chức năng, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm.
- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược, tủ thuốc trực, tủ thuốc gây nghiệm hướng thần tại các khoa trong bệnh viện.
- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kỹ thuật khoa học trong quản lý, bảo quản, bào chế, pha chế thuốc – thực phẩm chức năng, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám, chữa bệnh; là cơ sở đào tạo thực hành lâm sàng, đào tạo thực hành của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học về dược cho học viên toàn quốc.
- Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc – thực phẩm chức năng, hóa chất, sinh phẩm an toàn, hợp lý; đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
- Tham gia, cử cán bộ phối hợp thường trực cấp cứu; Hội chẩn liên khoa và các chuyên khoa sâu khác có liên quan theo yêu cầu.
- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
- Tiếp nhận những kỹ thuật cao trong quản lý, bảo quản, bào chế, pha chế thuốc- thực phẩm chức năng, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám, chữa bệnh được chuyển giao từ tuyến trên cũng như thông qua hợp tác quốc tế.
- Tham gia, tổ chức công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới trong công tác quản lý, bảo quản, bào chế, pha chế, sử dụng thuốc – thực phẩm chức năng, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám, điều trị bệnh, bệnhlýchuyên sâu y học thể thao.
- Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại về bảo quản, bào chế, pha chế, sử dụng thuốc, quản lý thuốc – thực phẩm chức năng, hóa chất, sinh phẩmcho cán bộ bệnh viện, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới trong công tác y học thể thao.
- Đề xuất và thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế về kỹ thuật khoa học bảo quản, bào chế, pha chế, sử dụng, quản lý thuốc – thực phẩm chức năng, hóa chất, sinh phẩm phục vụ chuyên sâu y học thể dục thể thao.
- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa dược, quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.
- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.
- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

Tập thể Khoa Dược

Back To Top