Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu

BSCKII. Vũ Thị Thu Thủy

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện; Trưởng khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu.

Tổng số cán bộ: 17 cán bộ (Trong đó: 01 Bác sỹ chuyên khoa 2, 02 Bác sỹ chuyên khoa 1, 02 Bác sỹ, 12 Điều dưỡng)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 1. Bộ phận khám bệnh

a. Tổ chức thực hiện chu đáo việc tiếp đón người bệnh đến khám bệnh và điều trị ngoại trú. Phải bố trí cán bộ bệnh viện đưa người bệnh vào điều trị tại bệnh viện đến tận khoa. Không được gây phiền hà cho người bệnh.

b. Tổ chức đón và tiếp nhận bệnh nhân đến cấp cứu liên tục 24 giờ luôn sẵn sàng phục vụ người bệnh: tổ chức theo dõi sát những người bệnh nằm lưu tại khoa khám bệnh.

c. Phối hợp với các khoa lâm sàng, tổ chức thực hiện công tác khám bệnh đa khoa, chuyên sâu, kê đơn, kê đơn ngoại trú, chọn lọc bênh nhân vào điều trị ngoại trú, nội trútheo cho bệnh nhân yêu cầu và bệnh nhân bảo hiểm y tế. Theo dõi, đôn đốc điều hòa công việc để người bệnh không phải chờ đợi lâu.

d. Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh tật trong đơn vị, cơ quan được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật.

e. Khi khám bệnh nếu phát hiện các trường hợp bệnh dịch phải báo cáo ngay cho  tế địa phương theo quy định phòng dịch. Nếu phát hiện những sai sót do tuyến dưới chuyển đến, phải báo cho phòng kế hoạch tổng hợp để thông báo rút kinh nghiệm tới cơ sở chuyển người bệnh đến.

f. Tổ chức tốt công tác hành chính khoa, đảm bảo ghi chép, cập nhật chính xác số liệu người bệnh đến khám bệnh tại khoa. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định.

g. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho mọi người đến khám bệnh tại khoa..Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

h. Tham gia đào tạo cho cán bộ, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới về khám bệnh y học thể thao.

i. Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

j. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khám bệnh, quy chế chuyên môntrong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

k. Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

l. Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

1.2. Bộ phận hồi sức cấp cứu

a. Tổ chức, bố trí cơ sở vật chất, nhân lực và thiết bị y tế hợp lý, đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng cấp cứu liên tục 24 giờ.

b. Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện.

c. Các trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hỗ trợ hoặc chuyển người bệnh lên tuyến trên.

d. Tổ chức dây chuyền cấp cứu, phối hợp và hỗ trợ cấp cứu cho các khoa trong bệnh viện.Tiếp tục cấp cứu, hồi sức cấp cứu người bệnh tuyến trước chuyển về, người bệnh nặng của các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

e. Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và trong vòng 24 giờ phải chuyển người bệnh lên tuyến trên hoặc vào một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép.

f. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện khi có yêu cầu.

g. Tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt.

h. Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng.

i. Tham gia đào tạo cho cán bộ, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới về cấp cứu y học thể thao.

j. Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

k. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế hồi sức cấp cứu, quy chế chuyên môntrong bệnh việnvà các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

l. Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

m. Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

Tập thể Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu

Back To Top