Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Khoa Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt

BSCKI. Nhâm Văn Lạc

Trưởng Khoa Mắt - Tai, Mũi, Họng - Răng, Hàm, Mặt

ThS. BS. Trần Thị Mỹ Hạnh

Phó trưởng Khoa Mắt - Tai, Mũi, Họng - Răng, Hàm, Mặt

Tổng số cán bộ: 07 cán bộ (Trong đó: 01 Bác sỹ chuyên khoa 1, 02 thạc sỹ 01 Bác sỹ, 03 Điều dưỡng)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Phối hợp, tổ chức tiếp nhận bệnh nhân tại phòng khám đa khoa thuộc Khoa khám bệnh & Hồi sức cấp cứu để cấp cứu, khám và chỉ định các bệnh nhân có bệnh lý Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng, nhập vào Liên chuyên khoa Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng chữa bệnh.

- Tổ chức khám, điều trị nội trú, tiểu phẫu và phẫu thuật cho các bệnh nhân bị bệnh lý Liên chuyên khoa Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng.

- Tham gia, cử cán bộ phối hợp thường trực cấp cứu; Hội chẩn liên khoavà các chuyên khoa sâu khác có liên quan theo yêu cầu.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kĩ thuật cao trong khám, điều trị chuyên khoa Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng cho người bệnh.

- Tiếp nhận những kỹ thuật cao về chuyên khoa Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng được chuyển giao từ tuyến trên cũng như thông qua hợp tác quốc tế.

- Tham gia, tổ chức công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới về kỹ thuật khoa học chuyên khoa Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng trong khám, điều trị bệnh, bệnh lý chuyên sâu y học thể thao.

- Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại về lĩnh vực ngoại tổng hợp cho cán bộ bệnh viện, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới về chuyên khoa Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng trong bệnh học y học thể thao.

- Đề xuất và thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế về lĩnh vực chuyên khoa Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng.

- Tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống bệnh Răng - Miệng - Mắt – Tai - Mũi - Hong tại khoa và tại cộng đồng.

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa ngoại, quy chế chuyên khoa Mắt – Răng hàm mặt – Tai mũi họng, quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

 - Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

Tập thể Khoa Mắt - Tai, Mũi, Họng - Răng, Hàm, Mặt

Back To Top