Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Khoa ngoại chấn thương CH&TH

TS.BSCKII. Lê Thanh Tùng

Uỷ viên BCH Đảng ủy Tổng cục Thể dục thể thao; Phó bí thư Đảng ủy Phụ trách, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ trách; Trưởng Khoa Ngoại chấn thương, Chỉnh hình và Tạo hình.

Tổng số cán bộ: 18 cán bộ (Trong đó: 01 Tiến sỹ - Bác sỹ chuyên khoa II, 01 Thạc sỹ, 02 Bác sỹ, 14 Điều dưỡng)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Phối hợp, tổ chức tiếp nhận bệnh nhân tại phòng khám đa khoa thuộc khoa Khám bệnh & Hồi sức cấp cứu để cấp cứu, khám vàchỉ định các bệnh nhân có chấn thương chi thể nhập vào khoa Chấn thương chỉnh hình và tạo hình chữa bệnh.

- Tổ chức khám, điều trị nội trú, tiểu phẫu và phẫu thuật cho các bệnh nhân bị chấn thương cũng như di chứng của chấn thương của chi trên và chi dưới, một số bệnh lý cơ, xương, khớp.

- Tham gia, cử cán bộ phối hợp thường trực cấp cứu: Hội chẩn liên khoavà các chuyên khoa sâu khác có liên quan theo yêu cầu.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kĩ thuật cao trong khám, điều trị chuyên sâu ngoại chấn thương, chỉnh hình và tạo hình cho người bệnh.

- Tiếp nhận những kỹ thuật cao về ngoại chấn thương chỉnh hình và tạo hình được chuyển giao từ tuyến trên cũng như thông qua hợp tác quốc tế.

- Tham gia, tổ chức công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới về kỹ thuật khoa học chấn thương y học thể thaotrong khám, điều trị bệnh, bệnh lý chuyên sâu y học thể thao.

- Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại về lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và tạo hìnhcho cán bộ bệnh viện, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; chotuyến dưới về chấn thương y học thể thao.

- Đề xuất và thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế về lĩnh vực chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và tạo hình.

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa ngoại, quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

Tập thể Khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình và tạo hình

Back To Top