Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Khoa ngoại tổng hợp

BSCKI. Trần Thanh Tùng

Tạm thời phụ trách khoa.

Tổng số cán bộ: 12 cán bộ (Trong đó: 01 Bác sỹ chuyên khoa II, 03 Bác sỹ chuyên khoa I, 08 Điều dưỡng)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Phối hợp, tổ chức tiếp nhận bệnh nhân tại phòng khám đa khoa thuộc Khoa khám bệnh & Hồi sức cấp cứu để cấp cứu, khám và chỉ định các bệnh nhân có bệnh lý ngoại tổng hợp nhập vào khoa Ngoại Tổng hợp chữa bệnh.

- Tổ chức khám, điều trị nội trú, tiểu phẫu và phẫu thuật cho các bệnh nhân bị bệnh lý ngoại tổng hợp (trừ chấn thương chi thể) cũng như di chứng của các bệnh lý ngoại tổng hợp.

- Tham gia, cử cán bộ phối hợp thường trực cấp cứu; Hội chẩn liên khoavà các chuyên khoa sâu khác có liên quan theo yêu cầu.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kỹ thuật cao trong khám, điều trị chuyên sâu ngoại tổng hợpcho người bệnh.

- Tiếp nhận những kỹ thuật cao về ngoại tổng hợp được chuyển giao từ tuyến trên cũng như thông qua hợp tácquốc tế.

- Tham gia, tổ chức công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới về kỹ thuật khoa học chuyên ngoại tổng hợp trong khám, điều trị bệnh, bệnh lý chuyên sâu y học thể thao.

- Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại về lĩnh vực ngoại tổng hợpcho cán bộ bệnh viện, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới về ngoại tổng hợp trong bệnh học y học thể thao.

- Đề xuất và thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế về lĩnh vực chuyên khoa ngoại tổng hợp.

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa ngoại, quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

Tập thể Khoa Ngoại tổng hợp

Back To Top