Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Khoa nội tổng hợp

TS.BS. Phạm Quang Thuận

Trưởng khoa Nội tổng hợp

Tổng số cán bộ: 12 cán bộ (Trong đó: 01 Tiến sỹ, 01 Bác sỹ chuyên khoa 1, 01 Thạc sỹ, 01 Bác sỹ, 08 Điều dưỡng)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Phối hợp, tổ chức tiếp nhận bệnh nhân tại phòng khám đa khoa thuộc khoa Khám bệnh & Hồi sức cấp cứu để cấp cứu, khám và chỉ định các bệnh nhân có bệnh lý nội khoa chung, bệnh lý nội cơ xương khớp nhập vào khoa Nội tổng hợp chữa bệnh.

- Tổ chức khám, điều trị nội trú, thủ thuậtcho các bệnh nhân có bệnh lý nội khoa chung, bệnh lý nội cơ, xương, khớp; Hội chẩn tham gia ý kiến điều trị cho một số bệnh nhân có liên quan.

- Tham gia, cử cán bộ phối hợp thường trực cấp cứu, hội chẩn liên khoa và các chuyên khoa sâu khác có liên quan theo yêu cầu.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kĩ thuật cao trong khám, chữa bệnh lý nội khoa chung, nội cơ xương cho người bệnh.

- Tiếp nhận những kỹ thuật cao về chuyên khoa nội chung, nội cơ xương khớp được chuyển giao từ tuyến trên cũng như thông qua hợp tác quốc tế.

- Tham gia, tổ chức công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới về các kỹ thuật khoa học chuyên khoa nội chung, nội cơ xương trong khám, điều trị bệnh, bệnh lý chuyên sâu y học thể thao.

- Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại về lĩnh vực chuyên khoa nội chung, nội cơ xương khớpcho cán bộ bệnh viện, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới về chuyên khoa nội chung, nội cơ xương khớptrong bệnh học y học thể thao.

- Đề xuất và thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế về lĩnh vực chuyên khoa nội chung, nội cơ xương khớp.

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa nội, quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

 

Tập thể Khoa Nội tổng hợp

Back To Top