Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức giải phẫu bệnh

BSCKI. Đỗ Văn Vĩnh

Phó trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Giải phẫu bệnh

Tổng số cán bộ: 13 cán bộ (Trong đó: 01 Bác sỹ chuyên khoa 1, 01 Bác sỹ, 08 Điều dưỡng, 01 Hộ lý)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Tổ chức, bố trí đầy đủ các bộ phận, dụng cụ, trang thiết bị, phòng mổ liên hoàn hợp lý để bảo đảm yêu cầu gây mê, hồi sức, giảm đau trước, trong thủ thuật và sau phẫu thuật an toàn đúng quy chế.

- Tổ chức, bố trí đầy đủ các bộ phận, dụng cụ, trang thiết bị để lấy mẫu bệnh phẩm, lưu trữ, chuyển cơ sở y tế chuyên khoa sâu làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

- Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các trường hợp thủ thuật, phẫu thuật cấp cứu, có kế hoạch do khối ngoại, khám bệnh –hồi sức cấp cứu chuyên vào khoađã được lãnh đạo bệnh viện TTVN duyệt.

- Tiếp nhận và áp dụng các biện pháp vô cảm cho các trường hợp cần giảm đau trong quá trình điều trị docác khoa lâm sàng chuyển vào khoa đã được lãnh đạo bệnh viện TTVN duyệt.

- Tham gia, cử cán bộ phối hợp thường trực cấp cứu, hội chẩn liên khoa và các chuyên khoa sâu khác có liên quan theo yêu cầu.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kĩ thuật cao trong khám, gây mê hồi sức, giảm đau, giải phẫu bệnh cho người bệnh.

- Tiếp nhận những kỹ thuật cao về gây mê hồi sức, giảm đau, giải phẫu bệnhđược chuyển giao từ tuyến trên cũng như thông qua hợp tác quốc tế.

- Tham gia, tổ chức công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới về kỹ thuật khoa học gây mê hồi sức, giảm đau, giải phẫu bệnhtrong khám, điều trị bệnh, bệnh lý chuyên sâu y học thể thao.

- Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại về lĩnh vực gây mê hồi sức, giảm đau, giải phẫu bệnhcho cán bộ bệnh viện, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới về gây mê hồi sức, giảm đau, giải phẫu bệnh trong bệnh học y học thể thao.

- Đề xuất và thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế về lĩnh vực chuyên khoa gây mê hồi sức, giảm đau, giải phẫu bệnh.

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa ngoại, quy chế duyệt mổ-phẫu thuật, quy chế gây mê hồi sức, quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

Back To Top