Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Khoa YHCT - Dinh Dưỡng

ThS.BS. Trần Danh Phương

Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Bí thư Chi bộ khối Nội, Trưởng Khoa Y học cổ truyền – Dinh dưỡng.

BSCKI. Nguyễn Hồng Hải

Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền – Dinh dưỡng

Tổng số cán bộ: 17 cán bộ (Trong đó: 01 Phó giáo sư, Tiến sĩ; 02 Bác sỹ chuyên khoa 1; 01 thạc sỹ; 01 Bác sỹ; 12 Điều dưỡng)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 1. Bộ phận Y học cổ truyền

- Phối hợp, tổ chức tiếp nhận bệnh nhân tại phòng khám đa khoa thuộc khoa Khám bệnh & Hồi sức cấp cứu để cấp cứu, khám và chỉ định các bệnh nhân có bệnh lý nội khoa chung, bệnh lý nội cơ xương khớp mà được chỉ định điều trị bằng y học cổ truyền[1](như bệnh chỉ có triệu chứng cơ năng không có triệu chứng thực thể; Bệnh nội khoa chung, cơ xương khớp mãn tính không có chỉ định tiểu phẫu, phẫu thuật; Bệnh suy nhược cơ thể, rối loạn tâm căn; Hội chứng của bệnh thực thể; bệnh nhân yêu cầu nâng cao, tăng cường thể lực…), nhập vào khoa y học cổ truyềnchữa bệnh.

- Tổ chức khám, điều trị nội, ngoại trú bằng thuốc y học cổ truyền, phương pháp không dùng thuốc y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại cho các bệnh nhân.

- Tham gia, cử cán bộ phối hợp thường trực cấp cứu; Hội chẩn liên khoa và các chuyên khoa sâu khác có liên quan theo yêu cầu.

- Tham gia, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong bảo quản, bào chế, sản xuất thuốc và sử dụng thuốc y học cổ truyền trong diều trị bệnh và nâng cao, tăng cường thể lực cho bệnh nhân, vận động viên và người tập luyện thể dục thể thao.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kĩ thuật cao trong khám bệnh, bảo quản, bào chế, sản xuất thuốc, sử dụng thuốc y học cổ truyền, không dùng thuốc y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại để khám, điều trị cho người bệnh.

- Hướng dẫn những kiến thức cơ bản về xoa bóp, day ấn huyệt, tập luyện dưỡng sinh, sử dụng thuốc nam trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.

- Tiếp nhận những kỹ thuật cao trong khám bệnh, bảo quản, bào chế, sản xuất thuốc, sử dụng thuốc y học cổ truyền và không dùng thuốc y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại để khám, điều trị cho người bệnh. Các kỹ thuật này được chuyển giao từ tuyến trên cũng như thông qua hợp tác quốc tế.

- Tham gia, tổ chức công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới các kỹ thuật khoa học khám bệnh, bảo quản, bào chế, sản xuất thuốc, sử dụng thuốc y học cổ truyền và không dùng thuốc y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đạitrong khám, điều trị bệnh, bệnh lý chuyên sâu y học thể thao.

- Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại về các kỹ thuật trong khám bệnh, bảo quản, bào chế, sản xuất thuốc, sử dụng thuốc y học cổ truyền và không dùng thuốc y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đạicho cán bộ bệnh viện, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới về các kỹ thuật trong khám bệnh, bảo quản, bào chế, sản xuất thuốc, sử dụng thuốc y học cổ truyền và không dùng thuốc y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đạitrong bệnh học y học thể thao.

- Đề xuất và thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế trong khám bệnh, bảo quản, bào chế, sản xuất thuốc, sử dụng thuốc y học cổ truyền và không dùng thuốc y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh, khám, chữa bệnh thể dục thể thao.

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa y học cổ truyền, quy chế khoa nội, quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

2. Bộ phận Dinh dưỡng

- Tham gia, tổ chức tư vấn, khám, hội chẩn, điều trị về chế độ dinh dưỡng, khẩu phần cho từng đối tượng bệnh nhân, vận động viên và những người tập luyện thể dục thể thao.

- Tham mưu, đề xuất chế độ dinh dưỡng, khẩu phần thức ăn cho cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện TTVN.

- Phối hợp với Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột xuất về an toàn vệ sinh thực phẩm của đơn vị cung ứng dịch vụ dinh dưỡng của nhà ăn bệnh viện.

- Nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho Giám đốc yêu cầu đơn vị cung ứng dịch vụ dinh dưỡng của nhà ăn bệnh viện chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Phối hợp với các khoa, phòng, nhiên cứu, đề xuất tham mưu cho Giám đốc yêu cầu cung ứng dịch vụ dinh dưỡng của nhà ăn bệnh việnthực hiện nghiêm túc về chế độ, khẩu phần dinh dưỡng cho các đối tượng mắc các bệnh lý khác nhau đến tư vấn, khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

- Nghiên cứu và tham mưu, đề xuất Giám đốc trình lãnh đạo Ngành duyệt và áp dụng chế độ, khẩu phần dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên và người tập luyện thể dục thể thao ở các môn thi đấu nhau, ở các giai đoạn thi đấu, luyện tập khác nhau, ở lứa tuổi khác nhau, ở các trạng thái sinh lý của cơ thể khác nhau.

- Tham gia nghiên cứu, tiếp nhận và áp dụng các tiến bộ khoa học về dinh dưỡng, các giải pháp, khẩu phần dinh dưỡng cho vận động viên và những người tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

- Tổ chức công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới về các chế độ, chính sách, giải pháp khoa học kỹ thuật, sản phẩm dinh dưỡng thể dục thể thao.

- Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại về về các chế độ, chính sách, giải pháp khoa học kỹ thuật, sản phẩm dinh dưỡng, dinh dưỡng thể dục thể thaocho cán bộ bệnh viện, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới trong tổ chức áp dụng dinh dưỡng thể dục thể thao cho vận động viên và người tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

- Đề xuất và thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế về các chế độ, chính sách, giải pháp khoa học kỹ thuật, sản phẩm dinh dưỡng, dinh dưỡng thể dụcthể thao.

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa dinh dưỡng, quy định về dinh dưỡng thể thao, quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

Tập thể Khoa Y học cổ truyền - Dinh dưỡng

Back To Top