Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

BSCKII. Chu Thị Lê Hằng

Phó trưởng Khoa Y học thể thao – Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

Tổng số cán bộ: 11 cán bộ (Trong đó: 01 Bác sỹ chuyên khoa II, 01 Bác sỹ, 05 Điều dưỡng, 04 Kỹ thuật y)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Phối hợp, tổ chức tiếp nhận bệnh nhân tại phòng khám đa khoa thuộc khoa Khám bệnh & Hồi sức cấp cứu để cấp cứu, khám và nhập bệnh nhân vào Bộ phận Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng có chỉ định điều trị chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

- Tổ chức khám, điều trị nội, ngoại trú, thủ thuậtcho các bệnh nhân có chỉ định điều trị chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

- Tham gia, cử cán bộ phối hợp thường trực cấp cứu; Hội chẩn liên khoa và các chuyên khoa sâu khác có liên quan theo yêu cầu.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kĩ thuật trong khám, điều trị chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người bệnh.

- Tiếp nhận những kỹ thuật cao về khám, điều trị chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng được chuyển giao từ tuyến trên cũng như thông qua hợp tác quốc tế.

- Tham gia, tổ chức công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới về kỹ thuật khoa họcchuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng trong khám, điều trị bệnh, bệnhlýchuyên sâu y học thể thao.

- Tổ chức công tác đào tạo, đào tạo lại về chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho cán bộ bệnh viện, học viên thực hành tại khoa khi yêu cầu; cho tuyến dưới về chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng trong bệnh học y học thể thao.

- Đề xuất và thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế về chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa nội, quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, phòng chống nhiễm khuẩn, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

Tập Thể Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Back To Top