Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Đoàn thanh niên

   

BSCKI. Trần Văn Thủy

Bí thư Đoàn TNCSHCM Bệnh viện Thể thao Việt Nam  

   

CN. Kiều Thị Thu Thủy

Uỷ viên BCH Đoàn TNCSHCM Bệnh viện Thể thao Việt Nam

CN. Thân Thị Lan Anh

Uỷ viên BCH Đoàn TNCSHCM Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Back To Top