Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Đoàn thanh niên

CN. Trần Thị Yên

Bí thư Đoàn TNCSHCM Bệnh viện Thể thao Việt Nam

BS. Trần Văn Thuỷ

Phó bí thư Đoàn TNCSHCM Bệnh viện Thể thao Việt Nam

CN. Nguyễn Thị Cúc

Uỷ viên BCH Đoàn TNCSHCM Bệnh viện Thể thao Việt Nam

CN. Phạm Thị Hương

Uỷ viên BCH Đoàn TNCSHCM Bệnh viện Thể thao Việt Nam

CN. Đỗ Thị Huê

Uỷ viên BCH Đoàn TNCSHCM Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Back To Top