Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Công đoàn

CN. Phạm Xuân Vũ

Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

BSCKI. Lê Minh Sơn

Phó chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

BSCKII. Vũ Thị Thu Thủy

Uỷ viên BCH Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

CN. Phạm Đình Trung

Uỷ viên BCH Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

Uỷ viên BCH Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

ThS. Phạm Huyền Trang

Uỷ viên BCH Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Back To Top