Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Công đoàn

TS.BSCKII. Lê Thanh Tùng

Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

BSCKI. Lê Minh Sơn

Phó chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

ThS.BS. Trần Danh Phương

Uỷ viên BCH Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

Uỷ viên BCH Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

ThS.BS. Vũ Trường Giang

Uỷ viên BCH Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

CN. Trần Thị Yên

Uỷ viên BCH Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

 

CN. Nguyễn Thị Cúc

Uỷ viên BCH Công đoàn Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Back To Top