Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tham gia chào hàng cạnh tranh Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Author: SuperUser Account/Friday, April 23, 2021/Danh mục: Thông báo

Đánh giá tin bài:
Hiện chưa có đánh giá

Thông báo về việc tham gia chào hàng cạnh tranh Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Image

Print

Số lượt xem tin (2027)/Comments (0)

SuperUser Account

SuperUser Account

Other posts by SuperUser Account
Contact author
Please login or register to post comments.

Contact author

x
Back To Top